OM OSS

Vemdalen By Fastighets AB

Vemdalen By Fastighets AB (Vemby) är ett entreprenöriellt fastighetsbolag med kompetens inom långsiktigt fastighetersägande samt utveckling. Vi har lång erfarenhet från både bostads- och kommersiella fastigheter. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om oss eller söker bostad på kort eller lång sikt på någon av våra huvudorter Vemdalen eller Stockholm.

Johannes

Grundare och delägare med lång erfarenhet inom Fastigheter och Turism.

Fredrik

Grundare och delägare med lång erfarenhet inom Fastigheter och Teknik.