Praktisk information till dig som boende

Felamnälan

För dig som boende hos oss kan du göra din felanmälan via mail på boende@vemby.se eller ring 0684-338 338.

Jourtid

För jourärenden skall detta alltid göras via telefon 0684-338 338. 
Tänk på att utanför kontorstid gäller jour och du som hyresgäst kan bli debiterad för ärenden som inte klassificeras som jourärende.

Administration/Ekonomi

Frågor som rör ekonomi hänvisar vi er till ekonomi@vemby.se
Om du har missat att betala din faktura i tid? Betala din hyra snarast till BG 5492-9278 och meddela oss att betalningen är på väg för att inte påföras ytterligare kostnader.

Policys

Länkar till våra policys och regler på Vemby Fastigheter.